• +48 604 322 569 , +48 793 733 063

  • biuro@eco-medic.pl

Segregacja - najważniejsze informacje

Przepisy dotyczące segregacji odpadów medycznych – Odpady medyczne są to odpady, które powstają przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych. Zasady ich segregacji zostały określone poprzez projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Rozporządzenie w sposób przejrzysty i czytelny określa, iż odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków o określonym kolorze, a do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje worków. 

Pojemniki/worki koloru czerwonego
Do nich zbiera się najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. Zaliczamy do nich: – organy i części ciała (kod 18 01 02) – pojemniki na krew i służące do jej przechowywania konserwanty (kod 18 01 02*) – inne odpady, w których znajdują się żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny (kod 18 01 03*) – zużyte po zabiegach w ramach działalności leczniczej peloidy o właściwościach zakaźnych (kod 18 01 80*) – pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych (kod 18 01 82*) 

Pojemniki/worki koloru żółtego
Do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się mniej niebezpieczne odpady medyczne i zaliczamy do nich: – wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne (kod 18 01 06*) – leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 18 01 08*) – odpady amalgamatu dentystycznego (18 01 10*) 

Pojemniki/worki w kolorze innym niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne lub zielone)
Do tego rodzaju pojemników zbieramy pozostałe odpady medyczne i zaliczane są do nich: – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (kod 18 01 01) – materiałowe lub gipsowe opatrunki (kod 18 01 04) – pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy (kod 18 01 04) – chemikalia i odczynniki chemiczne, które nie są zaliczane do kodu 18 01 06 (kod 18 01 07) – leki, które nie zostały zakwalifikowane do kodu 18 01 08 (kod 18 01 09) – zużyte peloidy inne od wymienionych pod kodem 18 01 80 (kod 18 01 81) 

Wszystkie odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych takich jak wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych. Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych, a ich kolor musi być zgodny z powyższym podziałem.

Kody odpadów

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego


18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych


18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07